Forssan Kunnossapitotekniikka
In English   Suomeksi

:: KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO

( Artturi, Arttu, Powermaint, VM2000, MAXIMO, SAP )

Forssan Kunnossapitotekniikka Oy tekee kunnossapidon konsultointia kohteinaan mm. lämpölaitokset ja voimalaitokset, kirjapainot ja lehtipainot, ikkunatehtaat ja ovitehtaat, metallitehtaat, leipomot, muovitehtaat, sahat, paperitehtaat ja öljyjalostamot.

Ammattitaidolla tehdyn käyttöönoton avulla yritykset pääsevät nopeasti hyödyntämään omaa kunnossapito-ohjelmaansa.

:: KUNNOSSAPIDON NYKYTILAN KARTOITUS

Ohessa malliksi muutamia kunnossapidon nykytilan kartoituksen kysymyksiä:

 1. JOHTAMISEN TAVOITTEELLISUUS / ORGANISAATIOILMAPIIRI
  Kunnossapitotoimintojen tehtävät ja vastuut ovat selkeästi määritelty
 2. ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO
  Ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon suhde on oikealla tasolla
 3. TYÖNSUUNNITTELU
  Töitä vaiheistetaan ja kuormitussuunnittelua tehdään tarvittaessa
 4. KIIREKORJAUKSET
  Tuotannosta saadaan riittävän tarkat vikailmoitukset
 5. KUNNOSSAPIDON TIETOJÄRJESTELMÄT
  Käytetäänkö tietoja ajotapojen muutoksiin
 6. KUNNOSSAPIDON HUOMIOON OTTAMINEN INVESTOINNEISSA
  Kunnossapito osallistuu laitestandardien ylläpitoon